U kovových dílů je jedním z největších rizik vznik koroze, která může nevratně zničit jednotlivé díly i celý výrobek. Používá se proto celá řada způsobů, jak korozi předejít a ochránit výrobek. V souvislosti s antikorozní ochranou se často využívá balotinování. Balotinování se využívá například u nerezových ocelí a jde především o závěrečnou povrchovou úpravu, která zpravidla následuje po předchozích povrchových úpravách (např. po pískování). Balotinování samotné přispívá k antikorozní ochraně prvků, jeho funkce je ale především estetická. Balotinovaný povrch se dá dobře rozpoznat podle lesklého sametového vzhledu. Balotinování spočívá na principu tryskání částic balotiny (například skleněného granulátu) na upravovaný povrch. Částice jsou unášené proudem vzduchu, který unáší částice ve směru na tryskaný povrch. Balotinování, tedy tryskání balotinou, se provádí v komoře, ve které se důsledně musí zamezit přítomnosti hliníku. V případě, že by se v komoře objevil hliník, mohlo by dojít k jeho zanesení do povrchu výrobku a hliník by následně působil jako trojský kůň, který by umožnil vznik koroze v místě, kde je součástí povrchu výrobku.

Zašlete nám nezávaznou poptávku na balotinování.