Práškové lakování je technologie pro úpravu povrchů strojírenských výrobků, při které se na výrobek nanáší lak ve formě prášku. Nanášené částice mají obvykle velikost 0.01 až 0.5 mm. Jedná se o jednovrstvou povrchovou úpravu.

Prášek se může aplikovat pomocí stlačeného vzduchu, který se smíchá s práškem a výsledná směs se přichytává na výrobek či dílec ponořený do tzv. fluidního lože. Alternativní metody používají k nástřiku práškového laku práškovací pistoli a využívají elektrostatiky.

Výrobek, na který se aplikuje vrstva práškového laku, se následně vloží do pece, ve které dojde k roztavení prášku, který vytvoří souvislou vrstvu. Vrstva laku na povrchu výrobku má tloušťku řádově desítky mikrometrů. Rozměry naší pece jsou: šířka 1200 mm x výška 1800 mm x délka 3000 mm.

Výrobky ošetřené práškovým lakováním mají vynikající antikorozní vlastnosti a odolnost proti otěru, vrypu i proti klimatickým vlivům prostředí. Některé typy laků jsou odolné i proti působení chemických látek.

Významnou úlohu hraje práškové lakování také z estetického hlediska. Práškovým lakováním lze vytvořit různé barvy a odstíny.

Práškové lakování má široké užití v průmyslu napříč jednotlivými obory. Nejčastěji se využívá ve strojírenství, v automobilovém průmyslu, v potravinářském průmyslu, v nábytkářství, v elektrotechnice, ve zdravotnictví či ve stavebnictví.

Před práškovém lakování se musí výrobek připravit několika procesy, které zahrnují odmaštění, aplikaci konverzního povlaku, oplach a sušení.