Pískování neboli tryskání (otryskávání) je jednou z nejpoužívanějších metod povrchových úprav. Při pískování je díl nebo výrobek opracovaný proudem abrazivních částic, které tryskem dopadají na plochu, kterou přetvářejí. Jako abrazivo se využívají broky, písek nebo korund. Pískování bývá jednou z posledních povrchovým úprav a po něm následuje zpravidla finální úprava – například lakování.

Pískování se používá se při zejména ve strojírenství při renovaci dílů, obvyklé využití je i při restaurátorské činnosti. Výsledkem technologie pískování / tryskání je to, že je materiál zbaven veškerých nečistot, včetně mastnoty. Opískovaný předmět je připraven ke koncové povrchové úpravě – například pro lakování, pozinkování nebo metalizační postřik. Technologie pískování prospívá výslednému vzhledu a kvalitě následného laku.

Tryskáme na stupeň čistoty 1-3

Stupeň čistoty (Sa) Charakteristika
1 Lehké otryskání
2 Důkladné otryskání
2.1 Velmi důkladné otryskání
3 Vizuálně čistý ocelový povrch

Technologie tryskání se provádí ve třech stupních čistoty. Daný stupeň čistoty se vybírá podle finálního typu povrchové úpravy.