Žárové stříkání kovů je obdobou termínu metalizace či šopování a označuje povrchovou úpravu, která spočívá v nanášení tekutého kovu na upravovanou částici. Nanášení se provádí proudem vzduchu. Materiál, na který aplikujeme postřik je v podstatě libovolný (lze metalizovat kovy, slitiny, kompozity, sklo, keramiku, plasty i dřevo). Na upravovaný díl můžeme podle potřeby nanášet vrstvy s různou tloušťkou, z toho vyplývají široké možnosti využití metalizace.

Nejčastější využití metalizace je při antikorozní ochraně dílů a výrobků. Metalizované díly jsou vysoce odolné proti korozi a metalizací se zlepší i jejich tvrdost a pevnost. Metalizace se využívá také při renovaci výrobků, při opravách odlitků či jako praktická povrchová úprava nekovových výrobků, u kterých potřebujeme zlepšit vlastnosti povrchu.

Jako zdroj tepla pro tavení se zpravidla využívá kyslíko-acetylenový plamen, elektrický oblouk či plazma. Jako polotovar pro tavení se používá drát či tavenina. Stříkaným materiálem je obvykle zinek, proto se metoda označuje souhrnně i jako zinkování.